Privacy

Privacy is natuurlijk een belangrijk punt. We willen jou vooral goed laten weten hoe we met jouw gegevens omgaan.

We hebben een e-mailadres van je nodig, zodat jij je account kunt bevestigen en herinneringen kunt ontvangen. Dit e-mailadres zullen we nooit, nooit aan iemand anders vertellen of verkopen.

He bah. Toch een uitzondering: als Justitie met een gerechtelijk bevel voor onze neus staat kunnen we niet anders dan de gevraagde informatie leveren.

De doelen en acties die jij gebruikt slaan we op, zodat jij ze kunt terugzien als je inlogt. Maar je kunt altijd jouw account opheffen. Dat doe je op je profielpagina. Zodra jij je account opheft worden jouw profielgegevens (naam, e-mailadres) gewist. Die zijn dan echt weg: als je nog een keer een account aanmaakt met hetzelfde e-mailadres dan zul je je oude doelen niet meer terugzien!

Wat bewaren we wel, maar dan losgekoppeld van jouw naam en e-mailadres? We bewaren wel de doelen, de acties, de evaluaties en de geboortedatum. Deze informatie gebruiken we zodat we steeds beter de doelen en acties op gebruikers kunnen afstemmen. Daarom vinden we het ook fijn als je je geboortedatum vertelt in je profiel: dan kunnen we beter de doelen en acties afstemmen op leeftijdsgroepen. Maar nogmaals: wat we bewaren is volledig losgekoppeld van jouw persoonlijke gegevens zoals je e-mailadres.

We hopen dat we hiermee duidelijk maken dat privacy voor ons superbelangrijk is, en dat we dus – in beginsel – nooit jouw gegevens aan anderen zullen vertellen!

— — — — —

In het kader van de AVG of GDPR is het belangrijk dat je weet dat wij een zogeheten verwerkersovereenkomst hebben met RealHosting, de club waar deze site gehost wordt. Je vindt deze overeenkomst hier.

RealHosting zegt hier zelf over:

“Met toestemming van de Nederlands overheid hebben wij onze nieuw voorwaarden als toevoeging gedaan op onze bestaande overeenkomsten. Hierdoor hoeft niemand dus iets te ondertekenen. U kunt zelf onze overeenkomsten direct overnemen en gebruiken.”

— — — — —

Hieronder vind je de wat formelere tekst rondom privacy!

Privacy Policy voor Bezoekers en Gebruikers

Deze ‘privacy policy’ geldt voor iedereen die de website Mijndoelenstellen.nl bezoekt en gebruik maakt van de functionaliteit.

TIP: als je volstrekt anoniem gebruik wilt maken van deze website, maak dan een gratis e-mailadres aan bij bijvoorbeeld Outlook.comGmailYahoo of welke andere aanbieder dan ook. Zo’n adres kan altijd handig zijn als je elders ook een e-mailadres moet achterlaten.

LET OP: een dienst als 10 minute mail is minder geschikt om gebruik te maken van deze website. Je loopt het risico dat je adres al ‘verlopen’ is voordat je klaar bent met je doelenlijst. Dat is dan een beetje jammer van je moeite…

1. Beheer
De website Mijndoelenstellen.nl staat onder beheer van Wouter Bruijning en Kelly de Vries. Via dit formulier kun je hen benaderen.

2. Gegevens van bezoekers/gebruikers
2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Mijndoelenstellen.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b. Mijndoelenstellen.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Mijndoelenstellen.nl kan de gegevens die door de bezoeker/gebruiker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c. Het doen van onderzoek. Voor onderzoek zullen de e-mailadressen van bezoekers/gebruikers nooit ter beschikking gesteld worden!

3. Cookies
3a. Mijndoelenstellen.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker/gebruiker worden geplaatst. Deze zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.
3b. De bezoeker/gebruiker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Bron: ICTrecht

4. Vragen
Bezoekers/gebruikers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Mijndoelenstellen.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Mijndoelenstellen.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker/gebruiker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


1. Gegevens die door de bezoeker/gebruiker verstrekt worden
De gegevens die door de bezoeker/gebruiker verstrekt worden tijdens het gebruik van Mijndoelenstellen.nl kunnen voor de volgende doeleinden benut worden:
1. Het doen van onderzoek (de gegevens worden geanonimiseerd).
2. Het achteraf aanschrijven van bezoekers/gebruikers met de vraag een vragenlijst ter meting van tevredenheid in te vullen (anoniem).

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker/gebruiker aan Mijndoelenstellen.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de bezoeker/gebruiker aan Mijndoelenstellen.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van gebruikersgegevens
De bezoeker/gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Mijndoelenstellen.nl kan de bezoeker/gebruiker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Mijndoelenstellen.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.