Disclaimer

Disclaimer voor www.mijndoelenstellen.nl

Mijn Doelen Stellen, hierna te noemen Mijn Doelen Stellen, verleent je hierbij toegang tot www.mijndoelenstellen.nl (“de Website”) en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Mijn Doelen Stellen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Mijn Doelen Stellen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mijn Doelen Stellen.

Gebruikers kunnen zelf inhoud (doelenkaarten) plaatsen op de Website. Mijn Doelen Stellen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mijn Doelen Stellen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mijn Doelen Stellen en haar bezoekers.

De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

Overig 2

We hebben in de bovenstaande disclaimer zelf nog wat dingetjes aangepast die niet aan de orde waren!